Lugnastunder.se
Start
Nyheter
Bloggat
Om
 
 

En av de största universitetssatsningarna i Sverige

Publicerad 2015-11-18 13:54:00 av Kalmar kommun kommunledningen

Nu står det klart att den enskilt största universitetssatsningen i Sverige blir av. Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun har godkänt bygglovet vilket innebär att Linnéuniversitetet efter årsskiftet drar igång sin storsatsning på ett samlat stadsintegrerat universitet mitt i hjärtat av Kalmar.

Universitetskajen, som den nya stadsdelen ska heta, innebär en investering på omkring 1,5 miljarder i lokalytor på 50 000 kvadratmeter bruttoarea. Sedan tidigare står det klart att Skanska bygger och Sveafastigheter och Smebab Titan AB blir hyresvärdar. I september godkände Regeringen att Linnéuniversitetet tecknar ett 20-årigt hyresavtal för delar av de nya lokalerna, ett viktigt beslut för genomförandet av projektet.

Linnéuniversitetet, som vuxit stadigt sedan starten 2010 kommer genom satsningen ytterligare öka sin attraktivitet. Universitetet har tidigare varit utspritt på 18 platser runt om i staden och får på det här viset en tydligare identitet, bättre användning av lokalerna och bättre förutsättningar för möten mellan olika utbildnings- och forskningsområden, vilket är avgörande för en fortsatt stor konkurrenskraft inom både forskning och utbildning.

Positiv stadsutveckling för Kalmar
För Kalmar som stad är beskedet också positivt. – Vi arbetar hela tiden för att utveckla Kalmar och vill ha en stadskärna full av liv. Att alla studenter i framtiden finns mitt i staden är naturligtvis väldigt bra, inte minst för vår stadsutveckling, säger Mattias Adolfson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Kalmar kommun.

Identiteten som studentstad stärks också när universitetet får en mer framträdande plats i stadsbilden, något som på sikt förväntas leda till ökade kontakter mellan universitetets studenter och forskare och stadens näringsliv och invånare.

Universitetskajen, som idag mest präglas av gästhamnen och magasinsbyggnader, blir i framtiden ett område där staden möter universitetet och ska vara inbjudande för alla Kalmarbor och besökare. När det står klart 2020 kommer man precis som tidigare att kunna ta en kopp kaffe, promenera eller möta vårsolens första strålar på kajen, men samtidigt ha möjlighet att ta del av allt det som universitetet har att erbjuda.

Vill du ha mer information?
Mattias Adolfson (S), ordförande Samhällsbyggnadsnämnden, 070-209 69 26


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk