Lugnastunder.se - Om
Start
Nyheter
Bloggat
Om

 


Användarvillkor

Genom att använda tjänster på Lugnastunder.se, godkänner du samtidigt informationen på denna sida.

Lugnastunder.se ägs och drivs av Eonvision, Jens Bogarve. På webbplatsen görs ingen skillnad på ägande, drift och webbplats; dessa benäms som Lugnastunder.se.

De tjänster Lugnastunder.se tillhandahåller är gratis att använda om inget annat anges i direkt förbindelse med tjänsten.

Lugnastunder.se tar inget ansvar för innehåll som webbplatsen vidarebefodrar. Varje nyhetssite, bloggare eller företag är direkt ansvarig för material som denna skapar som vidarebefodras till webbplatsen och kan personligen ställas till svars för detta.

Innehåll som bryter mot lagar och förordningar kan komma att polisanmälas. Under inga omständigheter får användargenererat material innehålla:

  • Rasistiska budskap eller hets mot folkgrupp
  • Kränkande uppgifter såsom förtal, förolämpning, hot eller personliga påhopp
  • Olaga våldsskildring eller barnpornografi
  • Material som är skyddat av upphovsrätt
  • Spridning av datavirus och spam
  • Programkod
  • Erbjudanden om tjänster, enkäter, tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande

Lugnastunder.se har rätt, men inte skyldighet, att ta bort innehåll som strider i någon form mot dessa villkor. Lugnastunder.se förbehåller sig även rätten att ta bort eller förändra innehåll oberoende av ovanstående villkor. Om misstanke finns att användarvillkoren har brutits äger Lugnastunder.se rätten att utan varning vidtaga åtgärder så som stänga av nyhetssite, bloggare eller företag, eller ta bort material. Om nyhetssite, bloggare eller företag har haft kostnader för att använda tjänsten kommer dessa inte att återbetalas eller ersättas.

Copyright Lugnastunder.se gäller för allt material som skapats av Snapsvisor.nu t.ex. texter, bilder, script m.m. Lugnastunder.se förbehåller sig rätten att, utan begränsning till tid, använda och publicera material från nyhetssite, bloggare eller företag.

Lugnastunder.se kan inte hållas ansvariga för skador som, direkt eller indirekt, eventuellt orsakas av att du använder tjänsterna. Vi lämnar inga garantier gällande tillgänglighet eller funktion och kan ej heller göras ansvariga för någon slags direkt eller indirekt förlust som är relaterad till din användning av tjänsterna på Lugnastunder.se. I händelse av sabotage/dataintrång eller annan yttre påverkan som ligger utanför vår kontroll fråntar vi oss ansvaret för uppgifter som finns lagrade i vår databas.

Senast uppdaterad: 2011-12-27


Användarvillkor | Integritetspolicy | Om Cookies | Kontakta Lugnastunder.se

Värt ett besök

Snapsvisor.nu
Snapsvisor för alla tillfälle. Prova snapsvisehäfte editorn!